HURUM, SÆTRE SENTRUM / HAVN

Sætre Havn er et helt unikt prosjekt for stedsutvikling av Sætre som kommunesentrum i Hurum. Det er inngått en utviklingsavtale med Hurum kommune som vil bidra til å gjøre havneområdet til en flott sentrumssone helt nede til vannet. Samlet vil prosjektet inneholde ca. 220 boliger og ca. 1.500 m2 næringsarealer. Arkitekt er Halvorsen & Reine AS og Bermingrud Entreprenør står for byggingen av prosjektet. Prosjektet tenkes fullt utbygget i løpet av 2022. Se for øvrig stor temaartikkel i årsberetningen 2018 om Sætre Havn.

LINK TIL PROSJEKTET
SE BELIGGENHET

SE FILMER OM PROSJEKTET
FILM (ordfører)
FILM (kjøpere)
FILM (friluftsentusiast)

Utviklingspotensial: 20.000 m²
Reguleringsstatus: Delvis regulert
Status prosjekt: Under utvikling og salg
Salgsstart: 2016
Byggestart: 2017
Ferdigstillelse: Fra 2018
Tomt: 40.000 m2
Potensial/boliger: 220 leiligheter
Størrelse snittleilighet: 90 kvm
Areal næring: 1.400 kvm
Vår rolle: Utvikler og utbygger
Eierandel Conceptor Bolig: 80%, Holtefjell 80 AS (20%)

Rettigheter til området: Utviklingsavtale med
Hurum kommune