ASKER, SÆTRE SENTRUM / HAVN

Sætre Havn er et helt unikt prosjekt for stedsutvikling av Sætre som kommunedelsentrum i nye Asker kommune. Det er inngått en utviklingsavtale med tidligere Hurum kommune, nå Asker, som vil bidra til å gjøre havneområdet til en flott sentrumssone helt nede ved vannet. Samlet vil prosjektet inneholde ca. 220 boliger og ca. 1.500 m2 næringsarealer. Arkitekt for prosjektet er Halvorsen & Reine AS.

Første byggetrinn med totalt 80 leiligheter hadde byggestart våren 2017 og ble ferdigstilt desember 2018.

Det er også ferdigstilt ca. 1.000 m2 næringsareal i første byggetrinn i Sætre Havn.

Våren 2019 startet salget av Sætre Elveparken med i alt 39 leiligheter. Prosjektet Elveparken ble utsolgt på rekordtid. På Sætre er det også under bygging seks rekkehus og to eneboliger et steinkast fra sjøen og stranden, på Sætre. Her er alle enheter solgt med unntak av en enebolig. Conceptor Bolig AS vil i løpet av våren legge ut den siste eneboligen for salg på Sætre.

Conceptor Bolig AS har også avtale om utvikling på Øra som ligger tilstøtende til området som nå er under utbygging. Prosjektet var planlagt fullt utbygget i løpet av 2022, men planmessige forhold i Asker kommune gjør at det blir noe forsinkelse.

Utviklingspotensial 20.000 m². Tomt 40.000 m².
Området er regulert for bolig og næring.
Eierandel Conceptor Bolig AS: 80 %.

LINK TIL PROSJEKTET
SE BELIGGENHET

SE FILMER OM PROSJEKTET
FILM (ordfører)
FILM (kjøpere)
FILM (friluftsentusiast)